Cum să ghidați un nevăzător

Cum să ghidați un nevăzător

Linii de conduită ce cuprind sugestii cu privire la asistarea persoanelor cu deficienţe de vedere

Trepte, scări şi pante

Mergeţi cu o treaptă în faţa persoanei ghidate
Mergeţi cu o treaptă în faţa persoanei ghidate

Când vă apropiaţi de trepte sau o pantă spuneţi persoanei pe care o ghidaţi dacă treptele urcă sau coboară. Descrieţi treptele ca fiind înalte, joase, înguste, late sau curbate. Pe cât posibil, persoana ghidată ar trebui să se afle pe partea pe care este balustradă. Dacă este necesar să schimbaţi părţile cu persoana ghidată rugaţi-o să stea într-un loc şi să vă elibereze braţul cu care o ghidaţi pentru a vă permite să treceţi pe partea cealaltă. Mergeţi spre balustradă şi indicaţi poziţia acesteia persoanei pe care o conduceţi cu braţul cu care o ghidaţi.

Odată ce începeţi să urcaţi pe trepte, persoana ghidată va simţi mişcarea braţului dvs. când vă plasaţi greutatea pe prima treaptă. Acesta este pentru ea indiciul că trebuie să înceapă urcarea. Când călcaţi pe a doua treaptă persoana ghidată se va afla pe prima. Anunţaţi persoana ghidată când ajungeţi la ultima treaptă, opriţi şi acordaţi-i răgazul necesar pentru a găsi treapta cu piciorul. Când persoana ghidată va simţi că braţul ei revine la poziţia normală va şti că vă aflaţi din nou la acelaşi nivel.

Coborârea pe scări este întotdeauna mai periculoasă, deci acordaţi persoanei ghidate suficient timp pentru a apuca ferm balustrada şi a determina cu piciorul marginea primei trepte. În rest tehnica este aceeaşi ca la urcarea scărilor. Mergeţi cu o treaptă în faţa persoanei ghidate, opriţi când aţi ajuns la capătul scării şi spuneţi-i persoanei ghidate că nu mai sunt alte trepte.

Făcând primul pas cu piciorul din partea cu braţul de ghidare mişcarea este mai evidentă
Făcând primul pas cu piciorul din partea cu braţul de ghidare mişcarea este mai evidentă

Dacă nu sunteţi la fel de înalt ca persoana pe care o ghidaţi mişcările braţului nu se simt aşa de clar, mai ales dacă îşi poziţionează mâna pe umărul dvs. Dacă faceţi primul pas cu piciorul de pe partea cu braţul de ghidare mişcarea este mai evidentă.

Dacă persoana pe care o ghidaţi are un câine ghid acesta poate substitui balustrada sau există posibilitatea ca persoana ghidată să prefere să folosească atât balustrada cât şi câinele, caz în care vi se va alătura din nou la capătul scărilor.

Mergeţi cu o treaptă în faţa persoanei ghidate
Mergeţi cu o treaptă în faţa persoanei ghidate
Făcând primul pas cu piciorul din partea cu braţul de ghidare mişcarea este mai evidentă
Făcând primul pas cu piciorul din partea cu braţul de ghidare mişcarea este mai evidentă